Kääntäjä.fi

Kääntäjä vai tulkki?

Kielenkääntäjä kääntää tekstiä kieleltä toiselle.
Kielenkääntäjän tulee olla perehtynyt lukuisiin asioihin ennen kuin hän voi tuottaa hyvän käännöksen.

Kielenkääntäjä eroaa tulkista siinä, että hän keskittyy kirjoitettuun sanaan, kuten  kirjojen, elokuvien tai artikkeleiden kääntämiseen. Tulkki kääntää puhuttua kieltä, ollen itse mukana kielenkäyttötilanteessa, esimerkiksi keskustelussa tai kokouksessa.

Tämä sivusto käsittelee kirjallisen kielen kääntämistä ja käännöspalveluiden hankkimista.

Mitä kääntäjä tekee?

Kielenkääntäjän työ on kääntää tekstiä kieleltä toiselle. Käännöksen tapahtuessa vieraalta kieleltä suomen kielelle, voidaan myös puhua suomentamisesta.

Onnistuneen tekstikäännöksen tekeminen edellyttää kääntäjältä paitsi lähde- ja kohdekielen hallitsemista, myös kielenhuolollista ammattitaitoa ja tekstin aihealueen omaksumista. Näitä vaatimuksia on vaikea täyttää pelkästään kaksikielisyyden pohjalta, ja useimmiten kielenkääntäjä onkin suorittanut akateemisen loppututkinnon, joka sisältää sekä kielen loppututkinnon että kääntäjäopinnot.

Jotta käännös olisi onnistunut, kääntäjän tulee ymmärtää lukemaansa, ja siksi hän tekee usein laajan taustatyön päästäkseen sisälle aiheeseen. Johonkin tiettyyn alaan keskittynyt kääntäjä tuntee keskeisen sanaston ja tietää, mistä tekstissä puhutaan. Hän on myös rakentanut itselleen oman asiantuntijaverkoston, jolta hän voi tarvittaessa kysyä ohjeita ja mielipiteitä.

Hyvä kielenkääntäjä tuottaa tekstiä, joka ei vaikuta käännökseltä, vaan se on kieleltään sujuvaa ja kohdekielen käytäntöjen mukaan kirjoitettua.