Kääntäjä.fi

Kieli on muutakin kuin sanoja

Käännöksen tekeminen vaatii muutakin kuin sanojen kääntämisen toisen kielen vastaaviksi sanoiksi. Esimerkiksi käännöskoneiden tuottama teksti on useimmiten käsittämätöntä, koska ne eivät ymmärrä kielioppia eivätkä erota synonyymejä toisistaan.

Hyvässä käännöksessä teksti on oikeastaan käännetty kulttuurista toiseen. Eri kielissä on usein erilaiset tavat ilmaista sama ajatus, ja hyvä kielenkääntäjä osaa käyttää oikeaa ilmaisutapaa. Esimerkiksi englannin kielessä voitaisiin sanoa, että “The translator has to see the Big Picture”, jolloin hyvä suomennos on: “Kielenkääntäjän tulee nähdä kokonaiskuva”, ei siis suurta kuvaa tai isoa kuvaa. Tällöin käännöstä lukeva ei joudu kamppailemaan vaikeasti ymmärrettävien ajatusten kanssa ja tekstin sisäistäminen on mahdollisimman vaivatonta.

Myös eri aloilla ja viiteryhmillä on omat kulttuurinsa ja kielensä, jotka hyvä käännös ottaa huomioon. On suorastaan mahdotonta kääntää vaikkapa säieteoriaa käsittelevä teoreettisen fysiikan artikkeli kunnolla, jos ei ymmärrä mitään teoreettisesta fysiikasta. Siksi kielenkääntäjät usein erikoistuvat tiettyihin aihealueisiin.

Lopuksi hyvä käännös on kieliasultaan moitteeton ja sujuva luettava. Tämä voi sisältää jopa ylipitkien virkkeiden lohkomisen lyhyemmiksi ajatuskokonaisuuksiksi. Käännös ei ole kuitenkaan referaatti, eikä kielenkääntäjä tulkitse tekstin sisältöä lukijalle.

Hyvä käännös:

  • käyttää oikeita sanoja ja fraaseja
  • siirtää kirjoittajan ajatukset kulttuurista toiseen
  • kuulostaa kohdekielisen ihmisen kirjoittamalta
  • on sujuvaa luettavaa

 

Kieltä ja kulttuuria ei voi erottaa toisistaan.