Kääntäjä.fi

Käännös on tilaustyö

Freelancerit

Suuri osa kielenkääntäjistä työskentelee omassa yrityksessään tai toiminimellä. He myös erikoistuvat usein johonkin tiettyyn aiheeseen.

Kääntäjien ammattijärjestö KAJ ylläpitää sivuillaan kääntäjäpörssiä, josta freelancer-kääntäjiä voi etsiä suorittamaan toimeksiantoa.

Käännöstoimistot

Kielenkäännösten tekemiseen erikoistuneet yritykset, käännöstoimistot, pitävät yleensä palkkalistoillaan useiden kielten asiantuntijoita. Samoin kuin freelancerit, myös käännöstomistot ovat voineet erikoistua johonkin tiettyyn aihealueeseen tai käännösmuotoon, kuten esimerkiksi lääketieteeseen tai filmikäännöksiin.

Tulkkikeskukset

Myös sisäministeriö ja monet kaupungit tarjoavat käännöspalveluita, lähinnä auttaakseen maahanmuuttajia virallisten asioiden hoidossa. Tulkkikeskusten kääntäjät ovat usein itse maahanmuuttajia eivätkä välttämättä omaa akateemista kielitutkintoa.