Kääntäjä.fi

Hinta muodostuu monista tekijöistä

Kaikki vieraan kielen taitajat eivät ole käännösalan ammattilaisia, joten käännöstyön voi saada teetettyä hyvin edullisestikin, mutta koulutettu kääntäjä on asiantuntija, jolle maksettavalle palkkiolle saa vastinetta.

Jokainen itsenäinen kääntäjä hinnoittelee työnsä itse, mutta yleensä käännöspalkkio perustuu tekstin pituuteen tai käännöstyöhön käytettyyn aikaan. Palkkioon voivat myös vaikuttaa käännettävät kielet sekä tekstin vaatima erikoisosaaminen.

Vuonna 2006 asiatekstin kääntämisestä on veloitettu Suomen kääntäjien ja tulkkien ammattiliiton tekemän kyselyn perusteella keskimäärin 40–64 euroa /sivu tai 46–64 euroa / tunti.

Kysy kääntäjältä, lisääkö hän palkkioonsa arvonlisäveron.

Tekstin määrään perustuva palkkio

Vakiorivi on pituudeltaan 60 lyöntiä tai 50 merkkiä /rivi.

Sivu taas voi olla monen mittainen ns. kääntäjän liuskan 1560 lyönnistä ns. standardisivun 2500 lyöntiin. Kysy kääntäjältä, minkä mitan mukaan hän hinnoittelee ja kumpaa hän käyttää tekstin mitan määrittämiseen: lähde- vai kohdekielistä tekstiä.

Aikaveloitus

Joissakin tehtävissä palkkion perusteena voi olla käytetty aika. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi konsultointi, ääninauhalta kääntäminen tai toisen kääntäjän tekemän käännöksen tarkistaminen.

Minimiveloitus

Pienissä käännöstöissä voidaan käyttää laskutusperusteena puolen tunnin aikaveloitusta tai puolen sivun työveloitusta.

Korotukset ja lisäkulut

Huomioi, että joko kieli- tai ulkoasultaan vaikeasti luettava lähdeteksti voi korottaa työn hintaa, samoin kiireellisyys tai lyhyt toimitusaika, joka edellyttää kääntäjältä ylipitkiä työpäiviä.

Muista toimittaa aineisto sovittuna määräaikana, ettet joudu maksamaan myöhästymisen vuoksi kiireellisyyslisää!

Sovi etukäteen myös monistamisesta tai muista vastaavista lisäpalveluista ja niiden tuottamista kuluista.